Aj VAŠE 2% môžu "ozeleniť" Slovensko

Pomôžte zmeniť Slovensko na ekologickejšiu krajinu a darujte nám 2% zo svojich daní. 

Na čo konkrétne 2% využijeme?

Ako každý rok, aj tento môžete darovať 2% zo svojich daní na rôzne účely. Ak sa rozhodnete pre nás, vedzte, že váš príspevok poputuje na kvalitné ekologické programy a vzdelávanie. Získané financie využijeme na rozvoj mobilnej aplikácie Green Bin, ktorá podporuje triedenie odpadu a/alebo ekologické vzdelávanie študentov na podujatí Green Day Slovensko, ktoré sa bude konať na konci septembra 2017.

Pridajte sa k nám aj vy a prispejte k zelenšiemu Slovensku. Ďakujeme! 

Zmenu v akých oblastiach podporíte?

Spolu s nami prispejete k riešeniu problémov a podporu oblastí akými sú  triedenie odpadu a recyklácia, biodiverzita, fair trade, obehová/cirkulárna ekonomika, energetická efektívnosť, zdravé jedlo, šetrenie a ochrana vody a vodných tokov, zmierňovanie klimatickej zmeny.

Ako nato?

Údaje potrebné k poukázaniu 2% organizácii EKOrast:

 • Obchodné meno (názov): EKOrast, o.z

 • Sídlo – obec, PSČ, ulica, súpisné/orientačné číslo: Pri kríži 3, 841 02 Bratislava

 • Právna forma: občianske združenie

 • Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 42 358 876

Ak ste právnickou osobou...

 • Môžete poukázať 1 % resp 2 % z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 eur. Vypočítajte si vaše 1 % alebo 2 % z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1 % resp. 2 % musí však byť splnená podmienka minimálne 8 eur na jedného prijímateľa.

 • Poukázať 1 % z dane môžete ak ste: právnická osoba (firma), ktorá v roku 2016 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2017 (zvyčajne do 31. marca 2017) nedarovala financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi)

 • Poukázať 2 % z dane môžete ak ste: právnická osoba (firma), ktorá v roku 2016 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2017 (zvyčajne do 31.marca 2017) darovala financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi)

 • V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1 % (2 %) z dane v prospech 1 prijímateľa.

 • Údaje o organizácii EKOrast, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete vyššie.  Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.

 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na  váš daňový úrad (Adresu nájdete tu) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

 • Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech vami vybraných prijímateľov. 

Ak ste fyzickou osobou...

 • Minimálna výška na poukázanie dane sú 3 eurá. Vypočítajte si: 

       a) 2 % z vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2016 neboli        

      dobrovoľníkom, alebo ste dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. 

      b) 3 % z vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2016 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od    

      organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2016 dobrovoľnícky pracovali.

 • V daňovom priznaní pre fyzické osoby typu A alebo v daňovom priznaní pre fyzické osoby typu B  vyplňte príslušné kolonky na poukázanie 2 %  resp. 3 % z dane v prospech prijímateľa na základe údajov o organizácii EKOrast vyššie. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu vy zaslali svoje 2 % alebo 3 %, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním vašich údajov.

 • Riadne vyplnené daňové priznanie  doručte do 31. marca 2016 na váš daňový úrad podľa vášho bydliska (Adresu nájdete tu) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

 • Ak ste poukázali 3 % z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

 • Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech vami vybraného prijímateľa.

Ak ste zamestnancom...

Ak ste zamestnancom...

 • Do 15.02.2017 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň

 • Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane

 • Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať: 

  a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2016 neboli

  dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €. 

  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2016 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od      

  organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2016 dobrovoľnícky pracovali.

 • Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie a vyplňte ho. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2% alebo 3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!

 • Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2017 na daňový úrad podľa Vášho bydliska (Adresu si nájdete tu). Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!

 • Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Dôležité termíny

 • 31. marec 2017 – posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov). Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne.

 • 31.marec 2017 – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2017 môže poukázať iba 1,0% z dane.
  Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak “2%” poukazuje v tomto predĺženom termíne!
  Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania.

 • 30. apríl 2017 – posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane)