AKTUALITY
 

Portorož, Slovinsko

V dňoch 23. a 25. októbra 2019 sa konalo tretie projektové stretnutie v Slovinsku. Na tomto stretnutí sa partneri venovali obsahu pripravovaných kurzov o obehovej ekonomike a diskutovali o tom ako by mal vyzerať diagnostický nástroj, s ktorým by si firmy mohli vyhodnotiť úroveň ako majú implementované princípy obehovej ekonomiky v svojom biznise .

Lisabon, Portugalsko

V dňoch 23. a 24. mája 2019 sa konalo v poradí druhé projektové stretnutie v lisabonskom energetickom centre LNEG. Na tomto stretnutí partneri hodnotili kvalitu doteraz uplatnených metód pri vývoji projektových nástrojov a plnenie záväzkov vyplývajúcich z projektu.

Trikala, Grécko

Prvé stretnutie partnerov projektu EduZWaCE sa uskutočnilo v priestoroch koordinátora projektu v gréckej Trikale. Počas dvoch dní, 20. a 21. novembra 2018 nadizajnovali partneri komponenty, ktoré budú počas realizácie projektu vytvárané. Prvá fáza projektu sa venuje príprave elektronickej databázy a knižnici informačných zdrojov k téme obehovej ekonomiky.

Newsletter 1

 

 

Prvý newsletter projektu EduZWaCE je teraz k dispozícii v digitálnej podobe a môžete si ho stiahnuť z našej webovej stránky v slovenčine. Ak máte záujem dostávať newslettre priamo do svojej e-mailovej schránky, vyplňte a odošlite, prosím, formulár na oficiálnej stránke projektu, kde ho nájdete aj v ďalších jazykoch.