AKTUALITY
 

Newsletter

Nový newsletter projektu EduZWaCE je teraz k dispozícii v digitálnej podobe a môžete si ho stiahnuť z našej webovej stránky v slovenčine. Anglická verzia on-line tréningového kurzu je pripravená na pilotné testovanie. Kurz je určený pre manažérov ale aj pracovníkov z praxe a bude dostupný v deviatich jazykových mutáciách. 

Stiahni newsletter

Portorož, Slovinsko

V dňoch 23. a 25. októbra 2019 sa konalo tretie projektové stretnutie v Slovinsku. Na tomto stretnutí sa partneri venovali obsahu pripravovaných kurzov o obehovej ekonomike a diskutovali o tom ako by mal vyzerať diagnostický nástroj, s ktorým by si firmy mohli vyhodnotiť úroveň ako majú implementované princípy obehovej ekonomiky v svojom biznise .

Lisabon, Portugalsko

V dňoch 23. a 24. mája 2019 sa konalo v poradí druhé projektové stretnutie v lisabonskom energetickom centre LNEG. Na tomto stretnutí partneri hodnotili kvalitu doteraz uplatnených metód pri vývoji projektových nástrojov a plnenie záväzkov vyplývajúcich z projektu.

Trikala, Grécko

Prvé stretnutie partnerov projektu EduZWaCE sa uskutočnilo v priestoroch koordinátora projektu v gréckej Trikale. Počas dvoch dní, 20. a 21. novembra 2018 nadizajnovali partneri komponenty, ktoré budú počas realizácie projektu vytvárané. Prvá fáza projektu sa venuje príprave elektronickej databázy a knižnici informačných zdrojov k téme obehovej ekonomiky.

Newsletter

 

Prvý newsletter projektu EduZWaCE je teraz k dispozícii v digitálnej podobe a môžete si ho stiahnuť z našej webovej stránky v slovenčine. Ak máte záujem dostávať newslettre priamo do svojej e-mailovej schránky, vyplňte a odošlite, prosím, formulár na oficiálnej stránke projektu, kde ho nájdete aj v ďalších jazykoch.

Stiahni newsletter

 
PARTNERI

Za projektom stojí konzorcium desiatich organizácii z ôsmich krajín: AKETH-EG a Global Reach z Grécka, NCSPC z Rumunska, ATMOTERM z Poľska, Stadlabor z Rakúska, Enviros z Čiech, portugalský LNEG, španielsky Prospektiker, Univerzita zo slovinského Mariboru a samozrejme naša organizácia EKOrast zo Slovenska. 

© 2019 EKOrast