EKOrast, o.z.

Korešpondenčná a fakturačná adresa:

EKOrast, o.z.

Záhradná 64,

900 25 Chorvátsky Grob

IČO: 42 358 876  

DIČ: 20 241 129 37

IČO DPH: nie sme platcami DPH

Pozor: nová adresa je platná od 20.9.2018, kedy sme zmenili sídlo združenia: Záhradná 64, Chorvátsky Grob.

číslo účtu: 32 5068 3856/0200

IBAN:  SK31 0200 0000 0032 5068 3856
SWIFT: SUBASKBX 
názov banky: VUB, a.s. 
adresa banky: Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovenská republika

EKOrast je registrovaný  na Ministerstve vnútra SR dňa 31.1.2014 pod registračným číslom: 

VVS/1-900/90-42940

Kontakt:

+421 905 436 027

  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter Classic

Thanks! Message sent.