Témy projektov

Spolupracujeme s firmami, verejnosťou, školami na projektoch, ktoré pomáhajú chrániť životné prostredie a hodnoty v spoločnosti. Motivujeme, vzdelávame, podporujeme, radíme a vydávame publikácie.Pri našej práci na projektoch v oblasti udržateľného rozvoja a zodpovedného podnikania sa venujeme mnohým témam, niektorým hlbšie, iným okrajovo.

Ľudia
Planéta
Profit/Trh
FILANTROPIA  KOMUNITA
ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ
UDRŽATEĽNÉ
MESTÁ
OBEHOVÁ EKONOMIKA
ZODPOVEDNÉ
INVESTOVANIE
ZODPOVEDNÉ
PRODUKTY
ĽUDSKÉ
PRÁVA
ROVNOSŤ PRÍLEŽITOSTÍ
OCHRANA DÁT, SÚKROMIA
ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ
KLIMATICKÁ ZMENA
OCHRANA VODY, OVZDUŠIA, PRÍRODY
UDRŽATEĽNÝ
DIZAJN
ZODPOVEDNÝ
MARKETING
ETIKA A TRANSPARENTNOSŤ
CSR Reporting