OSCE logo SR General.jpg

Viac informácií

Sme súčasťou globálneho projektu Open Source Economy Days (OSCE) Days venovaného hľadaniu „open source“ riešení, ktoré podporujú obehovú ekonomiku.

 

Spolu s takmer 100 študentami štyroch vysokých škôl v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach a Prešove sme sa pridali k viac ako sto skupinám v 73 mestách sveta, ktoré napomáhajú rozvoju otvorených a opätovne použiteľných nástrojov a riešení, ktoré podporujú zmenu smerom k udržateľnejšej globálnej ekonomike.

20.2.2019 Bratislava, Fakulta informatiky, Paneurópska vysoká škola

19.2.2019 Banská Bystrica, Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela 

19.2.2019 Košice, Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

19.2.2019 Prešov, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity

ĎAKUJEME PARTNEROM