• EKOrast

Čo môže firme priniesť analýza Ekologickej stopy jej produktu?

Updated: Mar 19, 2018

Taliani zvyknú hovoriť, že jedným z talianskych špecifík sú veľké talianske podniky „uväznené“ na Apeninskom polostrove, zatiaľ čo talianske malé a stredné podniky sa stávajú svetoznámymi. Okrem „Made in Italy“ a súvisiacich odkazov na taliansky životný štýl, technológie (kým nemecké motory majú „rozum“, tie talianske majú „srdce“) a umenie, stojí za úspechom 100 ročných talianskych firiem aj ich typická invencia, ktorá sa okrem umenia vždy vedela prejaviť vo všetkých oblastiach ľudského poznania. Udržateľný rozvoj v talianskom podaní nie je výnimkou. Kým my používame indikátor Ekologická stopa (jeho vedeckú verziu) na hodnotenie úrovne udržateľnosti produktov, náš talianský partner (výrobca príborov a riadov), pre ktorého sme analýzu realizovali, použil indikátor Ekologická stopa v príprave na certifikáciu podľa ISO 9001. Vzhľadom k schopnosti Ekologickej stopy priniesť komplexné informácie o environmentálnych dopadoch výrobkov, vrátane informácie o dopadoch všetkých fáz životného cyklu, talianský partner výsledky našich analýz predstavil certifikačnej autorite Bureau Veritas v rámci certifikácie systému manažérstva kvality ISO 9001 s veľmi úspešným výsledkom – platnou certifikáciou kvality na ďalšie obdobie.

Koľkí z nás by do niektorých „ekologických“ inovácií radšej neinvestovali, pokiaľ by mali možnosť dôveryhodne vyvrátiť ich ekologickosť a naopak ich vo firme podporili, keby mali dôveryhodné argumenty? Hodnotenie ekologickej stopy a životného cyklu takúto možnosť ponúka.

Známe porekladlo Nie je všetko zlato, čo sa blyští platí aj pri „zaručených“ environmentálnych inováciách. V rámci jednej analýzy sme hodnotili „ekologický“ lak na drevo austrálskeho výrobcu. Jeho zloženie sme porovnali so zložením bežného syntetického laku a syntetickej živice. Kameňom úrazu sa stal oxid titaničitý, ktorý predstavoval jednu z environmentálne najagresívnejších zložiek vo všetkých troch zmesiach (oxid titaničitý sa nachádza aj v kozmetike a dokonca je súčasťou niektorých liekov, ak užívate Luteín na zlepšenie zraku, skúste si pozrieť, z čoho sa skladá tabletka). Austrálsky výrobca neudával aké množstvo oxidu titaničitého sa v jeho „ekologickom“ výrobku nachádza, práve preto sme analýzou životného cyklu nedokázali vylúčiť možnosť, že syntetický lak z Poľska a „ekologický“ lak z Austrálie dosahujú rovnaké hodnoty ekologickej stopy a teda podstatne drahší austrálsky výrobok nie je ekologickým riešením, ale iba vyhodenými peniazmi.


V našich analýzach pracujeme s Indexom udržateľných procesov (SPI), ktorý bol vyvinutý na Technickej Univerzite v Grazi tímom vedcov. Umožňuje vyhodnotiť ekologické dopady výrobkov a služieb, poskytuje komplexné hodnotenie, berie do úvahy emisie do pôdy, vody a ovzdušia.Ekologická stopa a s ňou súvisiace hodnotenie životného cyklu má všestranné použitie, môžete ju využiť v procese:

  • dizajnu a vývoja výrobku, výberu vhodných materiálov..atď.

  • prípravy komunikačnej kampane, analýza vám môže poskytnúť transparentné dôkazy a podklady pre vašu komunikačné kampaň, ktorou chcete propagovať ekologické aspekty výrobkov.

  • prípravy na certifikáciu ako už pre spomenutý systém manažérstva kvality ISO 9001, ale aj ďalšie ako sú EMAS, ISO 14 001, EU Ecolabel, TourCert, atď.

Chcete si dať pripraviť hodnotenie životného cyklu a ekologickej stopy vášho produktu, či služby? Kontaktujte nás. Radi Vám pomôžeme minimalizovať negatívne dopady vašich výrobkov a služieb na životné prostredie.