• EKOrast

Dostal by u vás vo firme Rain Man prácu?

Updated: Mar 19, 2018

Videli ste film Rain Man? Spomínate si na Dustina Hoffmana, ktorý v ňom predstavoval Raymonda Babbitta, ktorý trpel autizmom, mal minimálny záujem o ľudí, mal panický strach z dažďa a lietania? Dokážete si predstaviť, že by dostal zamestnanie vo vašej spoločnosti?

V EKOraste sa venujeme aj téme diverzity na pracovisku. V spolupráci s našim švajčiarskym partnerom BHP hodnotíme politiky firiem v tejto oblasti a navrhujeme, kroky na zlepšenie.

Od roku 2015 sme poskytli podporu pre viac ako 70 nadnárodných korporácii ako AXA, Danone, Heineken, Nestle, Swiss Re, SAP a ďalšie.

Musím skonštatovať, že mať definovanú stratégiu pre rodovú a vekovú diverzitu sa v nadnárodných firmách stáva samozrejmosťou. Mať politiku inklúzie pre zamestnancov so zdravotným postihnutím, LGBT a zamestnancov s HIV (obzvlášť dôležité pre spoločnosti pôsobiace v rozvojových krajinách), začína byť bežnejšou praxou aj podnikateľskom prostredí. Čo ma, ale naozaj pozitívne prekvapilo bola firemná politika, ktorá si okrem iných cieľov v oblasti diverzity stanovila aj métu do roku 2020, aby 1% jej celkovej pracovnej sily pochádzalo z autistického spektra.


Takže naspať k Rain Man-ovi, mnohé z vyššie uvedených prejavov správania sa sú známe príznaky autizmu. Film, ale popularizuje mylnú predstavu, že ľudia s poruchou autistického spektra (ASD) sú géniovia so zázračnými schopnosťami. Čo vidíte vo filme Rain Man sa deje, ale je to pomerne zriedkavé.Prečo teda zamestnávať ľudí s ASD, ak nemajú magické zručnosti ako mimoriadnu pamäť alebo schopnosť počítať? Akú hodnotu môžu priniesť na pracovisko a aké kroky by firma mala podniknúť na podporu zamestnávania ľudí s poruchou autistického spektra?

3 dôvody, prečo „zamestnať Rain Man-a“

1. Pritiahnutie nových talentov: ľudia s ASD majú zmysel pre detail, disciplínu, zlepšovanie a optimalizáciu procesov.


2. Zníženie fluktuácie a zvýšenie lojality: tým, že poskytujete pracovné príležitosti ľuďom s ASD, zvyšujete pozitívne vnímanie vašej firmy medzi existujúcimi zamestnancami.

3. Vytvorenie kultúry tolerancie: rozvíjanie postojov tolerancie, rešpektu a porozumenia voči rozmanitosti je nevyhnutný pre úspech a prosperitu každej firmy.

4 kroky ako začať

1. Vytvorte politiku diverzity, ktorá obsahuje verejný záväzok, plán aktivít, krátkodobé a dlhodobé ciele, indikátory úspešnosti. Ak potrebujete s prípravou stratégie diverzity poradiť, radi vám pomôžeme.

2. Začnite v malom. Prvou aktivitou môže byť zamestnanecký dobrovoľnícky program, ktorý bude zameraný na pomoc ľuďom a/alebo deťom s ASD, aby ste pripravili svojich zamestnancov na novú výzvu, ktorá ich čaká v oblasti diverzity na pracovisku. Na Slovensku sa autizmu venuje napríklad mimovládna organizácia Andreas.

3. Identifikujte vhodné pracovné pozície pre ľudí s ASD napr. na finančnom oddelení, IT oddelení, ktorých pracovná náplň obsahuje činnosti ako je programovanie, testovanie softvéru, zadávanie a triedenie údajov, faktúr a podobne.

4. Pracujte s miestnymi organizáciami, ktoré majú skúsenosti so zamestnávaním ľudí s ASD (napr. na Slovensku s centrom Sposa), ktoré sú schopné pomôcť pripraviť ľudí s autizmom na prácu u vás zároveň pripraviť tréning aj pre vašich súčasných pracovníkov.

Podľa štatistík trpí na Slovensku poruchou autistického spektra viac ako 40 000 ľudí, na svete cca 21,7 miliónov.

Stále sme vás nepresvedčili, aby ste pomohli tejto skupine ľudí a otvorili dvere Rain Manovi vo vašej firme? Získajte viac inšpirácie a motivácie ako zamestnať ľudí s autizmom a prečítajte si príbeh Kauflandu na Slovensku, SAPu v Indii, či Microsoftu, ktoré zaviedli takéto programy vo svojich firmách.

Ste malá firma? Nevadí, aj vy môžete prispieť. Prečítajte si príbeh o britskej reštaurácii, ktorá sa zamestnala ľudí s autizmom, aby bojovala proti stereotypom a podceňovaniu týchto ľudí.

Potrebujete poradiť so stratégiou diverzity vo vašej firme, chcete vytvoriť efektívny dobrovoľnícky program pre zamestnancov?

Kontaktujte nás. Radi Vám odovzdáme skúsenosti, ktoré sme nadobudli počas práce s viac ako 70timi firmami v tejto oblasti.