Projekty

Spolupracujeme s firmami, verejnosťou, školami na projektoch, ktoré pomáhajú chrániť životné prostredie a hodnoty v spoločnosti. Motivujeme, vzdelávame, podporujeme, radíme a vydávame publikácie. 

B-Engaged

Od roku 2015 v spolupráci so švajčiarskou organizáciou BHP - Brugger and Partners v rámci programu B-Engaged každoročne analyzujeme  udržateľnosť podnikania približne 70tich nadnárodných spoločností ako sú ABB, Coca-Cola, Danone, Geberit, Heineken, Novartis, Philips, SAP, Unilever a ďalšie, ktoré sú v portfóliu investičných fondov Cadmos Engagement Funds, ktoré spravuje firma Pury Pictet Turrettini & Co.

Náš tím analyzuje pripravenosť týchto firiem v oblasti environmentálnej, sociálnej, a ekonomickej (etickej) zodpovednosti podľa špeciálnej metodiky, ktorá hodnotí ako firma reportuje riziká, príležitosti, stratégiu, riadenie, ciele, aktivity, indikátory výkonnosti a ďalšie oblasti. Na základe tejto analýzy pripravíme odporúčania na zlepšenie, ktoré sú každoročne prediskutované so zástupcom konkrétnej spoločnosti, ktorá bola hodnotená. Analyzujeme oblasti ako sú produktová zodpovednosť, adaptácia na klimatickú zmenu, ľudské práva a diverzita na pracovisku a ďalšie. 

Edu ZW&CE

Cieľom trojročného programu Edu ZW&CE, ktorý začíname realizovať v novembri 2018 je vyplniť medzeru v programoch odborného vzdelávania vo firmách a v príprave študentov, ktorá sa zaoberá nulovým odpadom a obehovým hospodárstvom (CE). Keďže tieto zručnosti a kompetencie sa stávajú v súčasnosti mimoriadne dôležitými v rámci projektu vytvoríme otvorený kurz, ktorý bude pokrývať oblasti ako produktový dizajn, výrobné procesy s nulovým odpadom a ďalšie oblasti. Súčasťou projektu budú aj workshopy, zbierka príkladov dobrej praxe a ďalšie aktivity. Za projektom stojí konzorcium desiatich organizácii z ôsmich krajín: AKETH-EG a Global Reach z Grécka, NCSPC z Rumunska, ATMOTERM z Poľska, Stadlabor z Rakúska, Enviros z Čiech, portugalský LNEG, španielsky Prospektiker a Univerzita z slovinského Mariboru a samozrejme naša organizácia zastupujúca Slovensko. Projekt je podporený z Erasmus Plus.

Analýza pre MOVECO

V lete 2017 sme realizovali prieskum medzi viac ako 40 firmami a organizáciami pôsobiacimi na Slovensku. Cieľom bolo získať ich pohľad na výzvy a príležitosti, ktoré ponúka obehová ekonomika a rozšírená zodpovednosť výrobcov. Ich skúsenosti a príklady dobrej praxe sme zverejnili vo finálnej analýze. Tá bola súčasťou dvojročného projektu MOVECO, ktorý je financovaný z programu Interreg Danube Transnational. 

Aktivity projektu zahŕňajú analýzu jedného z hlavných nástrojov na podporu eko-inovácií, ktorým sú schémy rozšírenej zodpovednosti výrobcov a mapovanie vedecko-výskumného potenciálu v jednotlivých krajinách Dunajského regiónu.

Výsledky analýzy a mapovania budú ďalej slúžiť ako vstupy pre spracovanie stratégie zameranej na podporu krajín Dunajského regiónu na obehové hospodárstvo a akčných plánov spracovaných pre jednotlivé skupiny krajín podľa ich inovačnej výkonnosti.

Green Office

Pracovné prostredie má vplyv nie len na firmy, ale aj na nás ako jednotlivcov. Svetová zdravotnícka organizácia už v roku 2002 oznámila, že viac ako 60% ľudí vo vyspelých krajinách trpí tzv. syndrómom nezdravých budov. Preložili sme a vydali publikáciu Zelená kancelária určenú pre profesionálov, ktorí majú na starosti správu budov či vozového parku, ale aj pre oddelenia nákupu, personalistov, komunikačných a environmentálnych manažérov. Firmám ponúka návod ako ušetriť najmä v kapitolách venovaných energetickej efektívnosti, znižovaniu spotreby vody a papiera a množstva odpadu. Kniha predstavuje tipy ako motivovať zamestnancov k optimálnemu používaniu zdrojov firmy a našej planéty. Špecialisti oddelenia nákupu v nej nájdu prehľad jednotlivých značiek a certifikátov, ktoré im pomôžu pri nastavovaní kritérií zeleného obstarávania. Publikácia má 12 kapitol a jej súčasťou je aj prehľad relevantnej politiky a smerníc EU.