Projekty

Spolupracujeme s firmami, verejnosťou, školami na projektoch, ktoré pomáhajú chrániť životné prostredie a hodnoty v spoločnosti. Motivujeme, vzdelávame, podporujeme, radíme a vydávame publikácie. 

Green Daily

Mobilná aplikácia Green Daily informuje užívateľa ako sa triedi odpad v jeho meste, t.j. do akej farby koša patrí napríklad plechovka a ďalšie druhy komunálneho odpadu. Aplikácia okrem navigácie pre bežný odpad ponúka aj informácie, kde sa nachádza najbližší zberný dvor alebo predajňa, v ktorej môžete odovzdať starú elektroniku, stavebný odpad, lieky po dátume spotreby, či použitý kuchynský olej. Green Daily podporuje zodpovednejšiu osobnú spotrebu a myšlienku - radšej veci opravovať ako vyhadzovať. Naviguje Vás do najbližšej opravovne bicyklov, odevov, obuvi, elektroniky. Ponúkne Vám zoznam secondhandov a zero-waste obchodov. Aplikáciu je možné  si stiahnuť cez App Store alebo prostredníctvom Google Play do svojho mobilu. Informácie sú spracované aj vo forme webovej mapy na www.greendaily.sk

Green Day

Od roku 2014 každoročne organizujeme festival udržateľnosti Green Day venovaný všetkým, ktorí sa zaujímajú o to ako žiť ekologickejšie. Posledný  Green Day sa konal v Bratislave 28. septembra 2018 na Fakulte architektúry STU v rámci Svetového týždňa zelených budov a Európskeho týždňa mobility. Čakajú na vás súťaže, ochutnávky, prednášky, líčenie ekologickou kozmetikou alebo možnosť si vyskúšať jazdu na elektromobile. Na Green Day sa môžete dozvedieť ako si postaviť ekologický dom, ako sa zapojiť do bedničkového systému, alebo mnoho zaujímavého o živote včiel v mestách. Návštevníci  sa dozvedia viac o environmentálnych témach akými sú napríklad obnoviteľné zdroje energii, klimatická zmena, šetrenie energii, triedenie odpadu, šetrenie vody, udržateľná architektúra alebo ochrana biodiverzity.

OSCE Day Workshops

Sme súčasťou globálneho projektu Open Source Economy Days (OSCE) Days venovaného hľadaniu „open source“ riešení, ktoré podporujú obehovú ekonomiku. Spolu s takmer 100 študentami štyroch vysokých škôl v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach a Prešove sme sa pridali k viac ako sto skupinám v 73 mestách sveta, ktoré napomáhajú rozvoju otvorených a opätovne použiteľných nástrojov a riešení, ktoré podporujú zmenu smerom k udržateľnejšej globálnej ekonomike. Tradíciu sme začali v roku 2019 nasledovnými workshopmi:

  • 20.2.2019 Bratislava, Paneurópska vysoká škola

  • 19.2.2019 Banská Bystrica, Univerzita Mateja Bela 

  • 19.2.2019 Košice, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

  • 19.2.2019 Prešov, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity

Green Stories

Seriál vzdelávacích knižiek Green Stories s príbehom malého dievčatka Lesanky je určený pre deti materských a základných škôl. Projekt sme podporili s partnermi aj rôznymi doplnkovými aktivitami (napr. zber starých mobilov, súťaže, metodické príručky pre učiteľov). Doteraz sme pripravili 3 detské knihy na témy: 

  • elektroodpad a mobilné telefóny

  • ochrana vody a vodných tokov

  • bezpečnosť cestnej premávky

Oslovili sme viac ako 3 000 základných škôl, škôlok a materských centier prostredníctvom e-mail newslettrov. Viac ako 600 škôl si materiály stiahlo a okolo 1500 detí aktívne pracovalo s témami v rámci vyučovania.